Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย ขาย เคส Gview สภาพใหม่ + Power Supply plenty 500 W รุ่น A

วันที่ : 2011-06-22 19:11:51
NO : 54292     ชื่อ : เอก 086-3590153 ปิ่นเกล้า   ราคา : 1,500.00    
ขาย Barcode printer Zebra TLP2844 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TLP 2844

วันที่ : 2012-06-14 13:14:09
NO : 103942     ชื่อ : Advanced Business Solutions and Services Co.,Ltd.   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย เว็ปไซต์สำเร็จรูป

วันที่ : 2009-10-26 14:41:47
NO : 217     ชื่อ : เบียร์   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย President-IT ซ่อมคอมตลาดรังสิต – บริการโพสเว็บบอร์ด

วันที่ : 2011-05-12 10:25:36
NO : 43661     ชื่อ : ตู่   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย HP LaserJet 4350tn - Printer - B/W - laser - Legal, A4 - 120

วันที่ : 2011-09-26 16:48:23
NO : 68994     ชื่อ : โชคดี   ราคา : ไม่ระบุ    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย GPS ติดตามเด็ก ติดตามคน ราคาถูก แบบนาฬิกาข้อมือ ติดตามตำแหน่

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-02 20:54:36
NO : 154622     ผู้ประกาศ : สิริลักษณ์   ราคา : 6,500.00   
ขาย GPS ติดตามเด็ก ติดตามคน ราคาถูก ตามตำแหน่งได้ทันที เมื่อพลัด

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-02 20:43:12
NO : 154621     ผู้ประกาศ : สิริลักษณ์   ราคา : 5,900.00   
ขาย Baby monitor ราคาถูก 6900 บาท เป็นจอLCD ภาพคมชัด ดูได้ทั้งกล

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-02 20:31:58
NO : 154620     ผู้ประกาศ : สิริลักษณ์   ราคา : 6,900.00   
ขาย จำหน่าย แฟชั่นชุดนอน ชุดนอนน่ารักกุ๊กกิ๊ก ลายการ์ตูน ราคาถูก

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-02 20:27:25
NO : 154619     ผู้ประกาศ : เต๋าเต้ย   ราคา : 0.00   
ขาย ปรอทวัดไข้เด็ก ที่วัดอุณหภูมิ มีหลายแบบ นะคะ เข้าชมสินค้าที่

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-02 20:18:25
NO : 154618     ผู้ประกาศ : สิริลักษณ์   ราคา : 350.00