Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย จำหน่ายหมึกปริ้นเตอร์โทเนอร์ hp CE278A

วันที่ : 2012-12-15 13:45:50
NO : 135174     ชื่อ : คุณ สุรชััย   ราคา : 890.00    
ขาย โปรแกรมทำป้ายพวงหรีด พวงมาลาติดตั้งฟรี! 087-5935-123

วันที่ : 2011-02-01 22:19:45
NO : 25028     ชื่อ : Flowerxp   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย ขาย USB การ์ตูนแฟนซี ลาย One piece มีหลายแบบให้เลือก ทั้งขาย

วันที่ : 2012-03-13 13:25:46
NO : 92421     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
ขาย ขายของพรีเมี่ยม Flash Drive รับทำ ของขวัญ กิ๊ปช็อป ของที่ระล

วันที่ : 2012-10-22 11:08:07
NO : 127416     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย ขายส่ง ยูเอสบี ลายการ์ตูน น่ารัก มีคุณภาพ มีหลายแบบให้เลือก

วันที่ : 2012-02-15 14:02:38
NO : 87909     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย Special Pack ลิขิตรักนักพยากรณ์ 5 เล่มจบ (เล่ม 1-5) SAVE 20%

วันที่ลงประกาศ : 2014-04-18 14:56:56
NO : 180733     ผู้ประกาศ : booksmile4   ราคา :    
ขาย ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 160 ตรว ติดถนนใหญ่ ริมรถไฟฟ้าสายสีม่ว

วันที่ลงประกาศ : 2014-04-18 14:54:17
NO : 180732     ผู้ประกาศ : พรสิทธิ์ อิทธิเอก   ราคา : 30,000,000.00   
ขาย ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพลังเพื่อสุภาพบุรุษ. ให้คุณเป็นชายเหนือชา

วันที่ลงประกาศ : 2014-04-18 14:53:50
NO : 180731     ผู้ประกาศ : มิกส์    ราคา : 300.00   
ขาย ,อาหาร LAKE HEAVENRESORTอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ลงประกาศ : 2014-04-18 14:32:50
NO : 180730     ผู้ประกาศ : อนุสรณ์   ราคา : 3,500.00   
ขาย ขายเครื่องออกำลังกาย ฟิตเนส ลดความอ้วนง่ายๆ บนเตียงนอน สำหร

วันที่ลงประกาศ : 2014-04-18 14:31:10
NO : 180729     ผู้ประกาศ : https://bedfriendfitness.lnwshop.com   ราคา : 2,000.00