Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย ขายComputerมือสอง จอ LCD ราคา ดีค่ะ โดย U1PC

วันที่ : 2012-09-11 18:00:48
NO : 121074     ชื่อ : mona   ราคา : 3,199.00    
ขาย ขาย usb ลายการ์ตูน โดราเอมอน และแบบอื่นๆให้เลือกมากมาย มีคุณ

วันที่ : 2012-03-08 17:34:05
NO : 91663     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
ขาย แฟลตไดร์ฟ พรีเมี่ยมที่มีคุณภาพ มีหลายแบบ เปลี่ยนสีและโลโก้ได

วันที่ : 2013-03-13 16:15:14
NO : 143558     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : ไม่ระบุ    
รับจ้าง โปรโมทเว็บไซต์

วันที่ : 2011-01-04 08:52:41
NO : 20523     ชื่อ : webmaster   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย usb ขายส่งลายการ์ตูน-น่ารัก มีคุณภาพ มีให้เลือกหลายแบบ และรา

วันที่ : 2012-02-20 13:16:31
NO : 88694     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย >>ขายชุดแปรงแต่งหน้า คุณภาพดี ราคาถูกจริง ทั้งปลีกและส่ง<<

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-25 22:51:15
NO : 157681     ผู้ประกาศ : ไอซ์ซี่   ราคา : 690.00   
ขาย ท่องเที่ยวครบวงจร โปรแกรมทัวร์ ,บริการจองโรงแรมมาตราฐาน, เช็

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-25 19:23:50
NO : 157680     ผู้ประกาศ : tum   ราคา : ไม่ระบุ   
ขาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-25 17:55:23
NO : 157679     ผู้ประกาศ : อัส   ราคา : ไม่ระบุ   
ขาย เคเบิ้ลไทรjL์ 15 นิ้ว กว้าง 7.6 มม C-NET Cable Tie ราคา 160

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-25 17:31:32
NO : 157678     ผู้ประกาศ : คุณจันทร์จิรา   ราคา : 160.00   
ขาย ชุดถ่วงน้ำหนัก อุปกรณ์ออกกำลังกายg เพิ่มกล้ามเนื้อ วิ่งเร็ว

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-25 17:27:28
NO : 157677     ผู้ประกาศ : ปัณวิช   ราคา : 650.00