Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย โปรแกรมไปรษณีย์...จุดชำระ Mass Post+ชำระ Auto

วันที่ : 2011-02-17 11:45:47
NO : 27779     ชื่อ : ธิติมา   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย ขายแฟลชไดร์ฟ น่ารักๆ ขายส่ง ลายการ์ตูน แฟนซี ประกัน 1 ปี แบบ

วันที่ : 2012-02-02 16:03:45
NO : 85606     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
ขาย ขายส่ง USB Premium หลายแบบให้เลือก กิ๊ปช็อป ของแถม ของแจก สิ

วันที่ : 2013-02-11 15:24:56
NO : 140816     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ยกชุดค่ะ เนื่องจากปิดกิจการแล้วค

วันที่ : 2012-10-09 16:07:38
NO : 125370     ชื่อ : เล็ก   ราคา : 5,942.00    
รับจ้าง Brain Seo http://www.brain-seo.com/ รับสอน Seo รับสอนเขียนด

วันที่ : 2011-01-22 15:00:46
NO : 23303     ชื่อ : korn   ราคา : 3,000.00    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย ขาย / ขายดาวน์ คอนโดเอื้ออาทร ในซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ใกล

วันที่ลงประกาศ : 2014-07-30 15:51:50
NO : 152713     ผู้ประกาศ : นายอนุสรณ์ สีประเสริฐ   ราคา : 799,000.00   
ขาย จองด่วนที่พักราคาประหยัดที่สุด..เมืองพัทยา ใกล้สถานที่ท่องเท

วันที่ลงประกาศ : 2014-07-30 15:36:35
NO : 152712     ผู้ประกาศ : คุณน้อง   ราคา : 899.00   
ขาย รับสั่งผลิตตุ๊กตาพรีเมี่ยมงานคุณภาพราคาโรงงาน ของที่ระลึก ตุ

วันที่ลงประกาศ : 2014-07-30 15:28:40
NO : 152711     ผู้ประกาศ : ขวัญ   ราคา : ไม่ระบุ   
ขาย xenon,ไฟซีน่อน ,ร้านติดตั้ง xenon,รับติดตั้งไฟซีน่อน,รับติดต

วันที่ลงประกาศ : 2014-07-30 15:25:05
NO : 152710     ผู้ประกาศ : sakkarin   ราคา : 0.00   
ขาย ขายเข็มขัดหนังแท้ handmadeกระเป๋าหนังแท้ เครื่องหนัง ขายส่ง

วันที่ลงประกาศ : 2014-07-30 15:13:34
NO : 152709     ผู้ประกาศ : คุณเฮด   ราคา : 2,700.00