Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ประกาศ Brain Seo http://www.brain-seo.com/ รับสอน Seo รับสอนเขียนด

วันที่ : 2011-01-11 15:39:09
NO : 21545     ชื่อ : กร   ราคา : 3,000.00    
ขาย ขาย Tablet PC NOVO7 Advanced ของมีจำนวน 6 ตัวเท่านั้น ราคาถ

วันที่ : 2012-02-18 06:52:30
NO : 88394     ชื่อ : บริษัท แมททีเรียล เวิดล์ไวด์ ซัพพลาย จำกัด   ราคา : 5,750.00    
ขาย เครื่องบันทึกเงินสด Sharp ER-A440S Thai Version ราคาพิเศษ

วันที่ : 2011-05-23 16:12:46
NO : 46571     ชื่อ : ธิติมา   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย ขายสายแลน cat5E Outdoor 8ม้วน/6000บ.

วันที่ : 2012-08-01 11:54:09
NO : 113229     ชื่อ : ประวิทย์   ราคา : 6,000.00    
ขาย ขาย USB ลายการ์ตูน_น่ารักมากมาย มีคุณภาพ มีหลายแบบราคาเพียง

วันที่ : 2012-02-25 13:34:00
NO : 89717     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย กระเป๋าอลูมิเนียม,เครสอลูมิเนียม

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-23 10:43:51
NO : 157496     ผู้ประกาศ : metalliccase   ราคา : 2,000.00   
ขาย โต๊ะทำงาน โต๊ะเครื่องแป้งวินเทจ โต๊ะเครื่องแป้งรถเข็นf สีขาว

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-23 10:41:36
NO : 157495     ผู้ประกาศ : คุณแป้ง   ราคา : 6,250.00   
ขาย เบาะนอนเด็กอ่อน แผ่นรองคลาน ของใช้เด็กzแรกเกิด มีให้เลือกกว่

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-23 10:30:54
NO : 157494     ผู้ประกาศ : คุณนนท์   ราคา : 1,450.00   
ขาย เครื่องดักยุงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด กำจัดยุงได้จริง และปก

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-23 10:26:43
NO : 157493     ผู้ประกาศ : insectfree 85   ราคา : 1,590.00   
ขาย Puff&Pie Snack Box รับจัด ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่สดใหม่จากครัว

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-23 10:18:24
NO : 157492     ผู้ประกาศ : ฝ่ายขาย   ราคา : ไม่ระบุ