Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย เครื่องทำลายเอกสาร Olympia เพียง 1,990 บาท

วันที่ : 2011-09-24 17:05:56
NO : 68710     ชื่อ : ezysupply   ราคา : 1,990.00    
ขาย USB พรีเมี่ยม หลากหลายแบบ ของที่ระลึก สินค้าพรีเมียม กิ๊ปช็อ

วันที่ : 2012-09-12 14:36:01
NO : 121276     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย จำหน่าย กระเป๋าหนัง Tablet 7" แบบตั้งได้ ลายการ์ตูน ราคา 1

วันที่ : 2012-11-09 15:14:17
NO : 130274     ชื่อ : สารพันไอที   ราคา : 180.00    
ขาย เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (Smart Card Reader SR200)

วันที่ : 2012-10-17 10:52:10
NO : 126595     ชื่อ : ฝ่ายขายและการตลาด   ราคา : 399.00    
ขาย โปรแกรมคลินิก , โปรแกรมคลินิค , โปรแกรมบริหารงานคลินิก , โปร

วันที่ : 2010-11-17 09:49:09
NO : 14182     ชื่อ : สิงห์ชัย แซ่ลี่   ราคา : 9,500.00    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย * รถตู้16ทWLี่นั่งสภาพสวย

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-17 01:18:45
NO : 155444     ผู้ประกาศ : สุพรรษา   ราคา : 590.00   
ขาย ชุดคลุมท้องมาใหม่ พร้อมส่งค่ะ!

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-17 00:05:48
NO : 155443     ผู้ประกาศ : punamhom579   ราคา : 520.00   
ขาย 5 คุณประโยชน์ของ ไฟโตวี่PHYTOVY ที่คุณควรรู้จัก

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-16 23:37:54
NO : 155442     ผู้ประกาศ : kelpae   ราคา : 1,000.00   
ขาย 3 คุณสมบัติพิเศษ สุดเริศ ใน อบาโลน วีเชฟAbalone V shape

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-16 23:36:57
NO : 155441     ผู้ประกาศ : ddherbal   ราคา : 1,800.00   
รับจ้าง ติวบัญชี เรียนบัญชี เรียนพิเศษบัญชี รับทำบัญชี ติวเตอร์บัญชี

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-16 23:35:51
NO : 155440     ผู้ประกาศ : tutorpeebird   ราคา : 450.00