Custom Search
หมายเลขประกาศ : 41051
ต้องการ : ประกาศ ราคา ไม่ระบุ
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
 
คุณโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252
 
รายละเอียดประกาศ วันที่ลงประกาศ : 2011-05-01 08:20:27 วันที่อัพเดทล่าสุด:
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา CL20 Type 1
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 หน่วย ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (สำหรับครู) จำนวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A จำนวน 2 เครื่อง
6. Access point จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง
10. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
11. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
12. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู) จำนวน 1 ตัว
13. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน) จำนวน 20 ตัว
14. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 40 ตัว
15. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง ตะไก้โนนมันปลา ณ วันประกาศสอบราคา และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7748252 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ..................................................
(นายถาวร ดอนจันทร์โคตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
keyword :
website : -

ติดต่อ : คุณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โทร - , 0877748252

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >

 

หมายเลขประกาศ : 41051

หมวดหมู่ประกาศ : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความต้องการ : ประกาศ

E-mail : krookorn_2552@hotmail.com

 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิด ราคาตอนรับตรุษจีน พิเศษสุ

วันที่ : 2011-02-01 11:01:39
NO : 24884     ชื่อ : อรรณพ   ราคา : ไม่ระบุ    
โปรโมท ลงประกาศฟรี ลงประกาศฟรี ลงโฆษณา โปรโมทเว็บฟรี ประกาศซื้อขาย

วันที่ : 2010-03-13 17:00:53
NO : 3896     ชื่อ : postsiam   ราคา : ไม่ระบุ    
ขาย หลักสูตร อบรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ : 2011-08-29 13:49:26
NO : 64941     ชื่อ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวนดุสิต   ราคา : 2,600.00    
ขาย รับซ่อมคอม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ 081-374-280 ซ่อมประกอบคอมพิวเต

วันที่ : 2011-07-07 18:31:02
NO : 56824     ชื่อ : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ วัชรพล   ราคา : 400.00    
ขาย ขาย handy drive ลายการ์ตูนน่ารัก มีหลากหลายแบบ และถูกที่สุด

วันที่ : 2012-02-07 17:19:56
NO : 86433     ชื่อ : คุณมั้งกี้   ราคา : 250.00    
รูปภาพ ต้องการ   รายการประกาศ
ขาย อาหารเสริมลดน้ำหนักCoB9

วันที่ลงประกาศ : 2014-10-01 03:12:30
NO : 156231     ผู้ประกาศ : อาหารเสริมรีวิว   ราคา : 1,590.00   
ขาย อลิซซ่า กลูต้า บาย แนนนี่ ขาวเวอร์ ขาวอมชมพู ขาวออร่าถึงขีดส

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-30 23:11:08
NO : 156230     ผู้ประกาศ : nuttanun   ราคา : 400.00   
ขาย จำหน่ายกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย สไตล์เกาหลี ราคาถูก ส่งฟรี

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-30 23:04:49
NO : 156229     ผู้ประกาศ : MooKra-Pao   ราคา : 0.00   
ขาย เซ้ง !!!ศูนย์คาร์แคร์กลางขอนแก่นครับบ

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-30 22:14:26
NO : 156228     ผู้ประกาศ : เซ้ง !! ศูนย์คาร์แคร์ใจกลางเมืองขอนแก่น   ราคา : ไม่ระบุ   
ขาย GC9600 ดีสุด ขาวไวสุด ให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าในราคาที่ประหยัด

วันที่ลงประกาศ : 2014-09-30 21:44:31
NO : 156227     ผู้ประกาศ : คุณพลอย พิชชี่   ราคา : ไม่ระบุ