www.darunee1000.com ขายแผนการสอนทุกสาระ

ขาย 200 .-    ติดต่อ : คุณ นางสาวดรุณี โคตรบุรี โทร 082-2013368 , 081-9678476

ขายแผนการจัดการเรียนรู้วิชาทุกสาระ ระดับ ป.1-ม.3 อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด สื่อนวัตกรรม CAI และสื่อบูรณการหลายรายการคำค้นหา : แผนการสอน ภาษาไทย แผนการสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซด์ : http://www.darunee1000.com

ที่ตั้ง : ไม่ระบุ > >
ลงประกาศวันที่ 18 ธ.ค. 2554 อัฟเดทล่าสุด 30 พ.ย. 542

ไม่ระบุ